0920-43 45 70 info@sakerhetskontroll.com

Välkommen till SGL Säkerhetskontroll

SGL Säkerhetskontroll startade i Luleå kommun 2002. Företaget fick pris som årets ny etablering på Näringslivsgalan 2003.

SGL Säkerhetskontroll verkar för att säkerställa en hög säkerhetsnivå på lekplatser i gymnastiksalar och sporthallar. Detta uppnår vi med regelbunda kontroller och besiktningar.

Vi har certifikat för lekplatser enligt SS EN 1176/1177 utfärdade av Sereno Certifiering AB som är akrediterade för utfärdande av dessa certifikat. Vi har utbildning hos Sereno två gånger per år.

Vi har nu certifikat för besiktning av ute gym enligt SS EN 16630 standarden.