0920-43 45 70 info@sakerhetskontroll.com

Välkommen till SGL Säkerhetskontroll

SGL Säkerhetskontroll startade i Luleå kommun 2002. Företaget fick pris som årets ny etablering på Näringslivsgalan 2003.

SGL Säkerhetskontroll verkar för att säkerställa en hög säkerhetsnivå på lekplatser i gymnastiksalar och sporthallar. Detta uppnår vi med regelbunda kontroller och besiktningar.

Vi har certifikat utfärdade av Sereno Certifiering AB som är akrediterade för utfärdande av dessa certifikat. Vi har utbildning hos Sereno två gånger per år.

För mer information kontakta oss redan idag!