Lekplatser

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige. Dessa olyckor kräver sjukhusvård.

SGL Säkerhetskontroll är ett företag som verkar för att skapa säkra lekplatser enligt standarden SS-EN 1176/1177.
Det finns flera lagar och regler som gäller på lekplatser t.ex. produktsäkerhetslagen, ordningslagen Boverket (BBR) samt Plan och bygglagen (PBL). Vi hjälper er med besiktning av lekplatsen!

Vi har även certifikat för besiktning av utegym/fitnessutrustning enligt SS-EN 16630 standarden.

lekplatsbesiktning luleå
lekplatsbesiktning västerbotten

Lekplatsbesiktning

Vår certifierade personal utför lekplatsbesiktning för att se efter en hög säkerhetsnivå. Det är ett EU krav att utrustningen på lekplatsen ska besiktigas en gång om året. I besiktningsprotokollet presenteras eventuella fel och brister.

Vi erbjuder montage- och årliga säkerhetsbesiktningar av er lekplats enligt gällande Europa Standard SS-EN 1176 samt SS-EN 1177 med certifierade besiktningsmän av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vi erbjuder:

  • Montagebesiktning vid nyanlagda lekplatser
  • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser
  • Konsultation vid utformning av lekplats och dess redskap
  • Konsultation kring korrigerande arbete och förslag på åtgärd vid påvisade fel
  • Utbildning gällande drift- och underhåll

Luleå, Norrbotten & Västerbotten

Vår kunder består av olika kommuner, bostadsföretag, fastighetsägare och ideella föreningar. Där vi ser till att göra en genomgående besiktning av lekplatsen för att säkerställa säkerheten. Vi utgår från Luleå men arbetar i hela Norrbotten och Västerbotten. Kontakta oss vid frågor eller för en kostnadsfri offert!