Lekplatser

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige. Dessa olyckor kräver sjukhusvård.

SGL Säkerhetskontroll är ett företag som verkar för att skapa säkra lekplatser enligt standarden SS EN 1176/1177.
Det finns flera lagar och regler som gäller på lekplatser t.ex. produktsäkerhetslagen, ordningslagen Boverket (BBR) samt Plan och bygglagen (PBL).

Vi har nu certifikat för besiktning av ute gym enligt SS EN 16630 standarden.