Sporthallar och gymnastiksalar

I åldersgruppen upptill 17 år skadas årligen 57 000 i samband med idrottsutövning

Cirka en av åtta idrottsskador inträffar i skolan eller under utbildning. Därför är det viktigt att säkerheten är maximal för de som nyttjar redskapen.

Vi besiktigar enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer samt Svenska kommunförbundets rekomendationer ”Säkerhethet på idrottshallar”. Samt EU regler på redskapsnivå.