Sporthallar och gymnastiksalar

I åldersgruppen upp till 17 år skadas årligen 57 000 i samband med idrottsutövning

Cirka en av åtta idrottsskador inträffar i skolan eller under utbildning. Därför är det viktigt att säkerheten är maximal för de som nyttjar redskapen.

Vi besiktigar enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer samt Svenska kommunförbundets rekommendationer ”Säkerhet på idrottshallar”. Samt EU regler på redskapsnivå.

Besiktning av sporthall Västerbotten
Besiktning av idrottshall, gymnastiksalar och sporthallar i Västerbotten

Besiktning av idrottshall

Vi utför besiktningar av sporthallar och gymnastiksalar. Där vi besiktigar den lösa och/eller den fasta utrustningen i idrottshallen. Om det uppstår några brister under besiktningen kan vi hjälpa er att återställa dessa. Vi har även ett nära samarbete med olika aktörer och kan erbjuda reservdelar samt nya delar till sporthallen till ett förmånligt pris.

Vi erbjuder:

  • Årlig säkerhetsbesiktning av sporthallar/gymnastiksalar
  • Konsultation kring korrigerande arbete och förslag på åtgärd vid påvisade fel
  • Kostnadsfri Offert

Luleå, Norrbotten & Västerbotten

En besiktning av gymnastiksalen bör göras varje år för att säkerställa en hög säkerhet. Vi hjälper kommuner, fastighetsägare och ideella föreningar med besiktningar i Västerbotten och Norrbotten. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!