Utegym och fitnessutrustning

Utegym och fitnessutrustning blir vanligare och populärare ute i vårt samhälle och då ökar också slitage på utrustning samt risk för personskador.

Vi erbjuder montage- och årliga säkerhetsbesiktningar av era utegym och fitnessutrustning enligt gällande Europa Standard SS-EN 16630:2015 med certifierade besiktningsmän av RISE Research Institutes of Sweden AB.

besiktning av fitnessutrustning och utegym
besiktning av utegym och fitnessutrustning

Besiktning av fitnessutrustning

Våra medarbetare har certifikat specifikt för dessa kontroller och verkar för att höja säkerheten för användarna.

En besiktning ska enligt EU krav ske varje år för att säkerhetsställa att det inte finns några brister på fitnessutrustningen som kan anses farligt för användarna. Efter en färdig besiktning får ni ett besiktningsprotokoll som presenterar eventuella fel som behöver åtgärdas. Vi kan hjälpa er med reparation utifrån offert om ni önskar. Vi kan även hjälpa er att köpa in nya reservdelar och annan utrustning till ett förmånligt pris. Kontakta oss så hjälper vi er att öka säkerheten i Västerbotten och Norrbotten.

Vi erbjuder:

  • Montagebesiktning vid nyanlagda utegym
  • Årlig säkerhetsbesiktning av utegym
  • Konsultation vid utformning av utegym och dess utrustning
  • Konsultation kring korrigerande arbete och förslag på åtgärd vid påvisade fel