0920-43 45 70 info@sakerhetskontroll.com

Lekplatser

Varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar i Sverige. Dessa olyckor kräver sjukhusvård.

SGL Säkerhetskontroll är ett företag som verkar för att skapa säkra lekplatser enligt standarden SS EN 1176/1177.
Det finns flera lagar och regler som gäller på lekplatser t.ex. produktsäkerhetslagen, ordningslagen Boverket (BBR) samt Plan och bygglagen (PBL).